Opći uvjeti transportne burze

Za korištenje naših usluga upoznajte se sa općim uvjetima korištenja sustava \"Međunarodna Transportna Burza\"

OPĆI UVJETI
І. Opća načela:
Ovi OPĆI UVJETI regulišu odnose između vlasnika sustava www.nakliyeborsası.com i KORISNIKA koji koriste njegove usluge;

1. Vlasnik sustava www.nakliyeborsası.com

2. www.nakliyeborsası.com predstavlja veb-baziran sustav administrirane potražnje i ponude utovara u cijeloj Europi koji se dalje u tekstu zove Sustav;

3. Pojmovi koji se koriste u općim uvjetima i u sustavu.
- Akaunt za pristup – korisničko ime i lozinka koji se dobivaju nakon prijavljivanja.
- Prijava – popunjavanje obrasca za prijavu koji sadrži opće uvjete i koji zahtjeva osobne podatke i podatke o tvrtki potrebne za normalno funkcioniranje sustava.
- Korisnik – svako pravno lice (tvrtka ili ustanova) koje posjeduje akaunt.
- Usluge – skup dozvoljenih postupaka i podataka kojima korisnik ima pristup.
- Utovar – roba za prijevoz.
- Obavještavanje – obavještavanje korisnika SMS porukom ili e-mail porukom o postojanju dnevnih utovara ili utovara za koje je prethodno pokazano zanimanje;

4. Prijavla
- prijavljivanju podleži svaka tvrtka ili organizacija koja je pokazala želju da radi sa Sustavom;
- prijavljivanje se sastoji od popunjavanja obrasca za prijavu koji sadrži ove opće uvjete i zahtjeva osobne podatke i podatke o tvrtki;

5. Pravo na pristup
- pravo na pristup ima svaki korisnik sa vlastitim akauntom u Sustavu;

6. Pretraživanje – korisnici sustava mogu pretraživati prema sljedećim parametrima:
- pretraživanje prema relaciji utovara;
- prošireno pretraživanje koje nudi komplente podatke;

7. Objavljivanje utovara ostvaruje se popunjavanjem obrasca za objavljivanje utovara, s time što se korisnici obvezuju da popune sva polja koja su obilježena kao obavezna. Sustav neće prihvatiti objavljivanje utovara bez popunjenih obveznih polja.

8. Cene pristupa: besplatno

9. U procesu prijavljivanja članovi se obvezuju davati kompetne i točne podatke o svom identitetu, pravnom statusu, kao i o ostalim podacima koje obrazac za prijavljivanje zahtjeva.

10. Vlasnik Sustava se obavezuje da ne koristi i da ne dostavlja trećim osobama dobivene podatke o korisnicima sustava i njihove osobne podatke bez njihove prethodne suglasnosti, osim ukoliko to nije predviđeno važećom zakonskom regulativom.

11. Vlasnik Sustava ne snosi odgovornost zbog prekida programskog ili tehničkog servisiranja drugih operatera Internet prometa i/ili telekomunikacijskih veza u zemlji i/ili izvan zemlje, uslijed čega korisnik ne može u potpunosti ili djelimično koristiti nuđene usluge.

12. Vlasnik Sustava ima pravo na jednostran prekid pristupa uslugama bez otkaznog roka ukoliko korisnik postupa nesavjesno. To podrazumijeva:
1.1. Uvođenje nerealnih utovara;
1.2. Nepoštovanje Internet etikete ili pričinjavanje štete licima koja imaju pristup Internetu i ostalim povezanim mrežama; gaženje prava i dobrog imena trećeg osobe; širenje mržnje i pozivanje na nasilje; objavljivanje sadržaja i poruka koji predstavljaju poslovnu tajnu;
1.3. Slanje spama tipa Spam, Junk mail, Newsgroups cross-pointing, Multiple-posting ili Usenet spam;
1.4. Dobivanje pristupa resursima pomoću tuđih prava i lozinki u cilju nabavljanja sopstvene imovinske koriti ili prikupljanja podataka;
1.5. Aktivnosti koje se mogu klasificirati kao industrijska sabotaža ili špijunaža, oštećenje ili uništenje sustava ili informacijskih baza;
1.6. Slanje Trojanaca, virusa ili aplikacija za daljinsku kontrolu, ometanje normalnog rada ostalih korisnika Sustava;
1.7. Bilo koje radnje koje se saglasno zakonodavstvu mogu kvalificirati kao kazneno djelo ili prekršaj.

13. Vlasnik sustava ne snosi bilo kakvu odgovornost, u tom broju i finansijsku, pred KORISNIKOM za :
1.1. Gubitke, izgubljenu korist i ostale izravne i neizravne štete pričinjene KORISNIKU uslijed korištenja / nekorištenja usluga Sustava s njegove strane;
1.2. Nesposobnost KORISNIKA koristiti svaku pojedinu Uslugu;
1.3. Pretenzije od strane trećih osoba protiv KORISNIKA prilikom ili povodom korištenja Usluga;
1.4. Za širenje poruka pomoću Interneta sa necenzurisanim ili uvredljivim tekstovima i /ili slikama na verskoj ili političkoj osnovi.
1.5. Vlasnik Sustava zadržava pravo da u slučaju potrebe mijenja strukturu, pravila i uvjete korištenja istog o čemu nije dužan prethodno obavještavati korisnike.

GDPR postaje aktivan u svibnju 2018. EU parlament je u travnju 2016. odobrio i usvojio Uredbu koja nakon dvogodisnjeg razdoblja stupa na snagu. GDPR se odnosi na sve tvrtke koje posluju na teritoriji EU, ali i na tvrtke koje raspolazu podacima europskih gradjana, neovisno o njihovoj lokaciji. Tvrtke izvan EU koje svoju robu ili usluge nude unutar EU duzne su postovati odredbe GDPR-a, a cimbenici kao sto su koristenje jezikom ili valutom koji su u uporabi unutar EU s mogucnoscu narucivanja robe i usluga na tom drugom jeziku ili spominjanje klijenata koji se nalaze u EU, mogu jasno ukazivati na cinjenicu da tvrtka namjerava nuditi robu ili usluge unutar EU. Svaka informacija koja se odnosi na fizicku osobu ciji je identitet utvrdjen ili se moze utvrditi. Fizicka osoba ciji se identitet moze utvrditi jest osoba koja se moze identificirati, izravno ili neizravno uz pomoc identifikatora kao sto su imena, slike, email adrese, bankovnih podataka, objava na drustvenim mrezama, zdravstvenih podataka ili racunalne IP adrese. Sajt Kargoagent koristi vase licne podatke, IP adresu, brauzer. Vasi podaci se cuvaju u nasoj bazi 5 godina. Takodje, cuvamo sve ponude koje ste objavili za godinu dana unazad, kao I vase objave na forumu I prepiske izmedju samih korisnika na forumu. Ukupan broj poruka koje se pamte je 1 243 503. Za praćenje mrežne statistike možemo koristiti i servise poput Google Analytics. U tom slučaju Google na vaš računar postavlja tzv. kolačić trećeg lica (third-party cookie). Takav kolačić postavlja se i kada koristimo Google mape. Vasi podaci se mogu koristiti jedino od strane drzavnih organa I institucija na njihov zahtjev. Svaki korisnik treba da bude upoznat sa svojim pravima koja su: 1. Jedna od osnovnih ideja vodilja prilikom donošenja GDPR-a bila je da građani povrate kontrolu nad svojim podacima. Tako su tvrtke u posedu ličnih podataka kao i do sada dužne da svoje korisnike obavjeste o načinima na koje njihove podatke koriste, da im omoguće uvid u podatke, dostave kopiju, ili izmjene netačne podatke. Jedna od novina je i takozvano “pravo na zaborav” (right to be forgotten) koje postojeće pravo na brisanje podataka prilagođava stvarnosti interneta u kojima se naši podaci konstantno objavljuju i djele. Slično je i sa pravom na prenosivost podataka (data portability) koje podrazumjeva da će tvrtke koje se bave analitikom ličnih podataka svojim korisnicima na zahtjev morati da dostave sve podatke o njima u mašinski čitljivom formatu, kako bi ti podaci mogli da se koriste i za druge usluge. • 2. Lice nadležno za zaštitu podataka o ličnosti (data officer) • 3. Predstavnik u EU • 4. Evidencije o obradi podataka o ličnosti • 5. Odgovarajuće tehničke i organizacione mere za zaštitu podataka • 6. Privatnost po dizajnu i Privatnost po pravilu (Privacy by design & Privacy by default) • 7. Bezbjednost podataka • 8. Prijave bezbjednosnih incidenata • 9. Procjena uticaja na privatnost (Privacy Impact Assessment)Dostupno na usluzi Google Play