Objavi slobodni kamion

Da bi mogli da objavite ponudu Vašeg kamiona ili da razgledate objavljene ponude tereta, potrebno je da imate potpun pristup burzi.Dostupno na usluzi Google Play