Opšti uslovi transportne berze

Za korišćenje naših usluga upoznajte se sa opštim uslovima korišćenja sistema "Međunarodna Transportna Berza"

OPŠTI USLOVI
І. Opšta načela:
Ovi OPŠTI USLOVI regulišu odnose između vlasnika sistema www.Kargonet.net i KORISNIKA koji koriste njegove usluge;

1. Vlasnik sistema Kargonet.net

2. Kargonet.net predstavlja veb-baziran sistem administrirane tražnje i ponude u celoj Evropi koji se dalje u tekstu zove Sistem;

3. Pojmovi koji se koriste u opštim uslovima i u sistemu.
- Akaunt za pristup – korisničko ime i lozinka koji se dobijaju posle prijavljivanja.
- Prijavljivanje – popunjavanje obrasca za prijavljivanje koji sadrži opšte uslove i koji zahteva lične podatke i podatke o firmi potrebne za normalno funkcionisanje sistema.
- Korisnik – svako pravno lice ( firma ili ustanova ) koje poseduje akaunt.
- Usluge – skup dozvoljenih postupaka i podataka kojima korisnik ima pristup.
- Utovar – roba za prevoz.
- Obaveštavanje – obaveštavanje korisnika SMS porukom ili e-mail porukom o postojanju dnevnih utovara ili utovara za koje je prethodno pokazano interesovanje;

4. Prijavljivanje
- prijavljivanju podleži svaka firma ili organizacija koja je pokazala želju da radi sa Sistemom;
- prijavljivanje se sastoji od popunjavanja obrasca za prijavu koji sadrži ove opšte uslove i zahteva lične podatke i podatke o firmi;

5. Pravo na pristup
- pravo na pristup ima svaki korisnik sa vlastitim akauntom u Sistemu;

6. Pretraživanje – korisnici sistema mogu da pretražuju prema sledećim parametrima:
- pretraživanje prema relaciji utovara;
- prošireno pretraživanje koje nudi komplente podatke;

7. Objavljivanje utovara ostvaruje se popunjavanjem obrasca za objavljivanje utovara, s time što se korisnici obavezuju da popune sva polja koja su obeležena kao obavezna. Sistem neće prihvatiti objavljivanje utovara bez popunjenih obaveznih polja.

8. Usluge Kargonet.net-a se naplaćuju. Sve nove firme koje žele koristiti sistem, imaju gratisni period u kojem mogu razgledati sajt i koristiti predložene usluge, nakon toga mogu izabrati pretplatnički plan.

9. U procesu prijavljivanja članovi se obavezuju da daju kompetne i tačne podatke o svom identitetu, pravnom statusu, kao i o ostalim podacima koje obrazac za prijavljivanje zahteva.

10. Vlasnik Sistema se obavezuje da ne koristi i da ne dostavlja trećim licima dobijene podatke o korisnicima sistema i njihove lične podatke bez njihove prethodne saglasnosti, osim ukoliko to nije predviđeno važećom zakonskom regulativom.

11. Vlasnik Sistema ne snosi odgovornost zbog prekida programskog ili tehničkog servisiranja drugih operatera Internet prometa i/ili telekomunikacionih veza u zemlji i/ili izvan zemlje, usled čega korisnik ne može u potpunosti ili delimično da koristi nuđene usluge.

12. Vlasnik Sistema ima pravo na jednostran prekid pristupa uslugama bez otkaznog roka ukoliko korisnik postupa nesavesno. To podrazumeva:
1.1. Uvođenje nerealnih utovara;
1.2. Nepoštovanje Internet etikete ili pričinjavanje štete licima koja imaju pristup Internetu i ostalim povezanim mrežama; gaženje prava i dobrog imena trećeg lica; širenje mržnje i pozivanje na nasilje; objavljivanje sadržaja i poruka koji predstavljaju poslovnu tajnu;
1.3. Slanje neželjene pošte tipa Spam, Junk mail, Newsgroups cross-pointing, Multiple-posting ili Usenet spam;
1.4. Dobijanje pristupa resursima pomoću tuđih prava i lozinki u cilju nabavljanja sopstvene imovinske koriti ili prikupljanja podataka;
1.5. Aktivnosti koje se mogu klasifikovati kao industrijska sabotaža ili špijunaža, oštećenje ili uništavanje sistema ili informacionih baza;
1.6. Slanje Trojanaca, virusa ili aplikacija za daljinsku kontrolu, ometanje normalnog rada ostalih korisnika Sistema;
1.7. Bilo koje radnje koje se saglasno zakonodavstvu mogu kvalifikovati kao krivično delo ili prekršaj.

13. Vlasnik sistema ne snosi bilo kakvu odgovornost, u tom broju i finansijsku, pred KORISNIKOM za :
1.1. Gubitke, izgubljenu korist i ostale direktne i indirektne štete pričinjene KORISNIKU usled korišćenja / nekorišćenja usluga Sistema s njegove strane;
1.2. Nesposobnost KORISNIKA da koristi svaku pojedinu Uslugu;
1.3. Pretenzije od strane trećih lica protiv KORISNIKA prilikom ili povodom korišćenja Usluga;
1.4. Za širenje poruka pomoću Interneta sa necenzurisanim ili uvredljivim tekstovima i /ili slikama na verskoj ili političkoj osnovi.
1.5. Vlasnik Sistema zadržava pravo da u slučaju potrebe menja strukturu, pravila i uslove korišćenja istog o čemu nije dužan prethodno obaveštavati korisnike.

Opšta regulativa o zaštiti podataka o ličnosti GDPR Opšta regulativa o zaštiti podataka o ličnosti, odnosno General Data Protection Regulation (u daljem tekstu GDPR) je novi pravni okvir koji propisuje način korišćenja podataka o ličnosti građana EU. Iz toga proizilazi da će svaka organizacija koja na bilo koji način obrađuje podatke EU građana morati da se pridržava novih pravila o zaštiti podataka o ličnosti, čak i ako joj je sedište izvan teritorije EU. Sajt Kargoagent koristi vase licne podatke, IP adresu, brauzer. Vasi podaci se cuvaju u nasoj bazi 5 godina. Takodje, cuvamo sve ponude koje ste objavili za godinu dana unazad, kao I vase objave na forumu I prepiske izmedju samih korisnika na forumu. Ukupan broj poruka koje se pamte je 1 243 503. Za praćenje mrežne statistike možemo koristiti i servise poput Google Analytics. U tom slučaju Google na vaš računar postavlja tzv. kolačić trećeg lica (third-party cookie). Takav kolačić postavlja se i kada koristimo Google mape. Vasi podaci se mogu koristiti jedino od strane drzavnih organa I institucija na njihov zahtev. Svaki korisnik treba da bude upoznat sa svojim pravima koja su: 1. Jedna od osnovnih ideja vodilja prilikom donošenja GDPR-a bila je da građani povrate kontrolu nad svojim podacima. Tako su kompanije u posedu ličnih podataka kao i do sada dužne da svoje korisnike obaveste o načinima na koje njihove podatke koriste, da im omoguće uvid u podatke, dostave kopiju, ili izmene netačne podatke. Jedna od novina je i takozvano “pravo na zaborav” (right to be forgotten) koje postojeće pravo na brisanje podataka prilagođava stvarnosti interneta u kojima se naši podaci konstantno objavljuju i dele. Slično je i sa pravom na prenosivost podataka (data portability) koje podrazumeva da će kompanije koje se bave analitikom ličnih podataka svojim korisnicima na zahtev morati da dostave sve podatke o njima u mašinski čitljivom formatu, kako bi ti podaci mogli da se koriste i za druge usluge. • 2. Lice nadležno za zaštitu podataka o ličnosti (data officer) • 3. Predstavnik u EU • 4. Evidencije o obradi podataka o ličnosti • 5. Odgovarajuće tehničke i organizacione mere za zaštitu podataka • 6. Privatnost po dizajnu i Privatnost po pravilu (Privacy by design & Privacy by default) • 7. Bezbednost podataka • 8. Prijave bezbednosnih incidenata • 9. Procena uticaja na privatnost (Privacy Impact Assessment)
Набавите на Google Play