کامیون برای حمل و نقل خارجی ترکیه به رومانی

پیشنهاد حمل و نقل بین المللی با کامیون به روز شده در بورس حمل و نقل قبل از 6 ماه ها

این پیشنهاد تغییر پیدا کرده و یا دیگر موجود نیست


مبدا بارگیری

ترکیه
۴۲ Konya

تاریخ بارگیری: بارگذاری می شود


مقصد تخلیه بار

رومانی
۰۱ Bucharest


جزئیات کامیون

کامیون: کانتین چادری

وزن:

طول:

حجم:


اعتبار این پیشنهاد

:اعتبار تا ۱۴۰۰-۱۰-۱۶

سوال

سوال برای پیشنهاد № 3395898تاریخ بارگیری 05.01.2022از Turkey-42-Konya بهRomania-01-Bucharest

لیست افراد

Turkey
شرکت حمل و نقل کریر
اطلاعات در مورد شرکت منتشر شده مناقصه تنها برای کاربران ثبت نام از بازار حمل و نقل قابل مشاهده است. ببینید که چه کسی این پیشنهاد شده، با نام کاربری و رمز عبور خود را و یا ثبت نام در سایت.

ثبت نام
ورودGet it on Google Play