Ruta: Utovar od TR Turska 31 Antakya, Istovar u RS Srbija 10000 Priština. Tip kamiona: poluprikolica

Zatvori

Ukupno rastojanje: