Ruta: Utovar od TR Turska 26 Eskisehir, Istovar u MK Makedonija 1000 Skopje. Tip kamiona: poluprikolica

Zatvori

Ukupno rastojanje: