Ruta: Utovar od SI Slovenija 1410 Zagorje ob Savi, Istovar u MK Makedonija 1000 Skopje. Tip kamiona: poluprikolica

Zatvori

Ukupno rastojanje: