Ruta: Utovar od RS Srbija 35000 Jagodina, Istovar u MK Makedonija 1230 Gorna Banjitsa. Tip kamiona: hladnjača

Zatvori

Ukupno rastojanje: