Ruta: Utovar od RS Srbija 24351 Novo Orahovo, Istovar u RS Srbija 25255 Karavukovo. Tip kamiona: poluprikolica

Zatvori

Ukupno rastojanje: