Ruta: Utovar od RS Srbija 23000 Suva Reka, Istovar u HR Hrvatska 22300 Knin. Tip kamiona: poluprikolica

Zatvori

Ukupno rastojanje: