Ruta: Utovar od RO Rumunija 62 Focşani, Istovar u TR Turska 14 Bolu. Tip kamiona: poluprikolica

Zatvori

Ukupno rastojanje: