Ruta: Utovar od LT Litvanija 54 ?iauliai, Istovar u RS Srbija 15000 Šabac. Tip kamiona: poluprikolica

Zatvori

Ukupno rastojanje: