Ruta: Utovar od HU Mađarska 9000 Győr, Istovar u RS Srbija 10000 Priština. Tip kamiona: poluprikolica

Zatvori

Ukupno rastojanje: