Ruta: Utovar od HU Mađarska 90 Győr, Istovar u MK Makedonija Macedonia. Tip kamiona: poluprikolica

Zatvori

Ukupno rastojanje: