Ruta: Utovar od HU Mađarska 2400 Dunaújváros, Istovar u MK Makedonija 6330 Struga. Tip kamiona: poluprikolica

Zatvori

Ukupno rastojanje: