Ruta: Utovar od BG Bugarska 40 Plovdiv, Istovar u MK Makedonija 20 Shtip. Tip kamiona: poluprikolica

Zatvori

Ukupno rastojanje: