TEKAT

Транспортна фирма / Превозник

 

Регистриран: 01.02.2017 19:35
Кориснички број: 6222757

Германија
Град:


Лице за контакт: HÜSEYIN TASGIN

Функција: Yönetici

Дополнителни информации

Јазици за контакт

Deutsch

English

Држави во коишто фирмата работи

Austria

Belgium

Germany

France

Liechtenstein

Sweden

Turkey

Информации за возниот парк

Полуприколка: 2
Тандем: 2
Ладилник: 1

Извршувани услуги

Превоз со кипер
Превоз со ладилник камион
Групен превоз
Превоз на цели товари
Превоз на опасни материи (ADR)Достапно на Google Play