کامیون برای حمل و نقل خارجی اوکراین به عراق

پیشنهاد حمل و نقل بین المللی با کامیون به روز شده در بورس حمل و نقل قبل از 3 ماه ها

این پیشنهاد تغییر پیدا کرده و یا دیگر موجود نیست


مبدا بارگیری

اوکراین
۰۱ Kyiv

تاریخ بارگیری: بارگذاری می شود


مقصد تخلیه بار

عراق
Zakho


جزئیات کامیون

Shipment: Fulltruck load

کامیون: کانتین یخچالی

وزن: 22 ton

طول: 13.6

حجم: 86 cub.


اعتبار این پیشنهاد

:اعتبار تا ۱۳۹۶-۰۶-۱۱

سوال

سوال برای پیشنهاد № 539531تاریخ بارگیری 28.08.2017از Ukraine-01-Kyiv بهIraq--Zakho

لیست افراد

Turkey

اطلاعات در مورد شرکت منتشر شده مناقصه تنها برای کاربران ثبت نام از بازار حمل و نقل قابل مشاهده است. ببینید که چه کسی این پیشنهاد شده، با نام کاربری و رمز عبور خود را و یا ثبت نام در سایت.

ثبت نام
ورودGet it on Google Play