;شماره بار مبدا بارگیری TR ترکیه 77 Yalova, مقصد تخلیه بار MK مقدونیه 12 Tetovo. کامیون: کانتین چادری

بستن

:مجموع فاصله