بار برای حمل و نقل داخلی ترکیه به لهستان

پیشنهاد حمل و نقل بین المللی برای حمل و نقل بار به روز شده در بورس حمل و نقل قبل از 7 روز ها

این پیشنهاد تغییر پیدا کرده و یا دیگر موجود نیست


مبدا بارگیری

ترکیه
۵۴ Sakarya

تاریخ بارگیری: بارگذاری می شود


مقصد تخلیه بار

لهستان / Poznan
۶۰-۰۰۱ Poznań


جزئیات کامیون

Shipment: Fulltruck load

کامیون: کانتین چادری

وزن: 22 ton

Type: On Pallets

طول: 13.6

حجم:


اعتبار این پیشنهاد

:اعتبار تا ۱۴۰۰-۰۱-۲۵

:مجموع فاصله ۲,۲۵۶ km.
نقشه
سوال

سوال برای پیشنهاد № 2877089تاریخ بارگیری 08.04.2021از Turkey-54-Sakarya بهPoland-60-001-Poznan Poznań

لیست افراد

Turkey
شرکت حمل و نقل کریر
اطلاعات در مورد شرکت منتشر شده مناقصه تنها برای کاربران ثبت نام از بازار حمل و نقل قابل مشاهده است. ببینید که چه کسی این پیشنهاد شده، با نام کاربری و رمز عبور خود را و یا ثبت نام در سایت.

ثبت نام
ورودGet it on Google Play