بار برای حمل و نقل داخلی ترکیه به رومانی

پیشنهاد حمل و نقل بین المللی برای حمل و نقل بار به روز شده در بورس حمل و نقل قبل از 2 years

این پیشنهاد تغییر پیدا کرده و یا دیگر موجود نیست


مبدا بارگیری

ترکیه / Manisa
۴۵۰۰۰ Manisa

تاریخ بارگیری: بارگذاری می شود


مقصد تخلیه بار

رومانی / Bucharest
۰۱۰ Bucureşti


جزئیات کامیون

Shipment: Fulltruck load

کامیون: کانتین چادری

وزن: 10 ton

Type: On Pallets

طول: 13.6

حجم:


اعتبار این پیشنهاد

:اعتبار تا ۱۳۹۶-۰۷-۲۸

:مجموع فاصله ۸۸۲ km.
نقشه
سوال

سوال برای پیشنهاد № 643000تاریخ بارگیری 19.10.2017از Turkey-45000-Manisa Manisa بهRomania-010-Bucharest Bucureşti

لیست افراد

Turkey
شرکت حمل و نقل کریر
اطلاعات در مورد شرکت منتشر شده مناقصه تنها برای کاربران ثبت نام از بازار حمل و نقل قابل مشاهده است. ببینید که چه کسی این پیشنهاد شده، با نام کاربری و رمز عبور خود را و یا ثبت نام در سایت.

ثبت نام
ورودGet it on Google Play