کامیون برای حمل و نقل خارجی ترکیه به بوسنی و هرزگوین

پیشنهاد حمل و نقل بین المللی با کامیون به روز شده در بورس حمل و نقل قبل از 1 سال

این پیشنهاد تغییر پیدا کرده و یا دیگر موجود نیست


مبدا بارگیری

ترکیه
۴۵ Manisa

تاریخ بارگیری: بارگذاری می شود


مقصد تخلیه بار

بوسنی و هرزگوین
۷۱ Sarajevo


جزئیات کامیون

Shipment: Fulltruck load

کامیون: کانتین چادری

وزن: 24 ton

طول: 13.6

حجم:


اعتبار این پیشنهاد

:اعتبار تا ۱۳۹۸-۰۴-۳۱

سوال

سوال برای پیشنهاد № 1901145تاریخ بارگیری 17.07.2019از Turkey-45-Manisa بهBosnia and Herzegovina-71-Sarajevo

لیست افراد

Bosnia and Herzegovina

اطلاعات در مورد شرکت منتشر شده مناقصه تنها برای کاربران ثبت نام از بازار حمل و نقل قابل مشاهده است. ببینید که چه کسی این پیشنهاد شده، با نام کاربری و رمز عبور خود را و یا ثبت نام در سایت.

ثبت نام
ورود



Get it on Google Play