بار برای حمل و نقل داخلی ترکیه

پیشنهاد حمل و نقل داخلی برای حمل و نقل بار به روز شده در بورس حمل و نقل قبل از 7 ماه ها

این پیشنهاد تغییر پیدا کرده و یا دیگر موجود نیست


مبدا بارگیری

ترکیه
۴۳ Kütahya

تاریخ بارگیری: بارگذاری می شود


مقصد تخلیه بار

ترکیه / Istanbul
۳۴۰۵۰ Eyüp


جزئیات کامیون

Shipment: FTL

کامیون: تانکر مخصوص

وزن: 26 ton

Type: On Pallets

طول: 13.6

حجم:


اعتبار این پیشنهاد

:اعتبار تا ۱۳۹۷-۱۲-۲۵

اطلاعات اضافی

Eyüp/İSTANBUL 0,260 ₺


:مجموع فاصله ۳۳۶ km.
نقشه
سوال

سوال برای پیشنهاد № 1645352تاریخ بارگیری 15.03.2019از Turkey-43-Kütahya بهTurkey-34050-Istanbul Eyüp

لیست افراد

Turkey
شرکت حمل و نقل کریر
اطلاعات در مورد شرکت منتشر شده مناقصه تنها برای کاربران ثبت نام از بازار حمل و نقل قابل مشاهده است. ببینید که چه کسی این پیشنهاد شده، با نام کاربری و رمز عبور خود را و یا ثبت نام در سایت.

ثبت نام
ورودGet it on Google Play