بار برای حمل و نقل داخلی ترکیه به آلمان

پیشنهاد حمل و نقل بین المللی برای حمل و نقل بار به روز شده در بورس حمل و نقل قبل از 4 روز ها


مبدا بارگیری

ترکیه / Izmit
۴۱۴۰۰ Gebze

تاریخ بارگیری: آماده


مقصد تخلیه بار

آلمان / Zwickau
۰۸۶۰۶ Droßdorf


جزئیات کامیون

Shipment: Fulltruck load

کامیون: کانتین چادری

وزن: 24 ton

Type: On Pallets

طول: 13.6

حجم:


اعتبار این پیشنهاد

:اعتبار تا ۱۴۰۰-۰۱-۲۵

:مجموع فاصله ۲,۰۹۹ km.
نقشه
سوال

سوال برای پیشنهاد № 2877091تاریخ بارگیری 08.04.2021از Turkey-41400-Izmit Gebze بهGermany-08606-Zwickau Droßdorf

لیست افراد

Turkey

اطلاعات در مورد شرکت منتشر شده مناقصه تنها برای کاربران ثبت نام از بازار حمل و نقل قابل مشاهده است. ببینید که چه کسی این پیشنهاد شده، با نام کاربری و رمز عبور خود را و یا ثبت نام در سایت.

ثبت نام
ورودGet it on Google Play