کامیون برای حمل و نقل خارجی ترکیه به رومانی

پیشنهاد حمل و نقل بین المللی با کامیون به روز شده در بورس حمل و نقل قبل از 3 روز ها


مبدا بارگیری

ترکیه
۴۱ Kocaeli

تاریخ بارگیری: آماده


مقصد تخلیه بار

رومانی
Romania


جزئیات کامیون

Shipment: Fulltruck load

کامیون: کانتین چادری

وزن: 24 ton

طول: 13.6

حجم:


اعتبار این پیشنهاد

:اعتبار تا ۱۳۹۸-۰۲-۰۲

سوال

سوال برای پیشنهاد № 1719254تاریخ بارگیری 16.04.2019از Turkey-41-Kocaeli بهRomania--Romania

لیست افراد

Turkey

اطلاعات در مورد شرکت منتشر شده مناقصه تنها برای کاربران ثبت نام از بازار حمل و نقل قابل مشاهده است. ببینید که چه کسی این پیشنهاد شده، با نام کاربری و رمز عبور خود را و یا ثبت نام در سایت.

ثبت نام
ورودGet it on Google Play