بار برای حمل و نقل داخلی ترکیه

پیشنهاد حمل و نقل داخلی برای حمل و نقل بار به روز شده در بورس حمل و نقل قبل از 3 ماه ها

این پیشنهاد تغییر پیدا کرده و یا دیگر موجود نیست


مبدا بارگیری

ترکیه / Izmir
۳۵۸۶۰ Torbalı

تاریخ بارگیری: بارگذاری می شود


مقصد تخلیه بار

ترکیه / Canakkale
۱۷۶۰۰ Ezine


جزئیات کامیون

Shipment: Fulltruck load

کامیون: تانکر مخصوص

وزن: 20 ton

Type: On Pallets

طول: 13.6

حجم:


اعتبار این پیشنهاد

:اعتبار تا ۱۳۹۸-۰۴-۳۱

:مجموع فاصله ۳۱۵ km.
نقشه
سوال

سوال برای پیشنهاد № 1919022تاریخ بارگیری 22.07.2019از Turkey-35860-Izmir Torbalı بهTurkey-17600-Canakkale Ezine

لیست افراد

Turkey

اطلاعات در مورد شرکت منتشر شده مناقصه تنها برای کاربران ثبت نام از بازار حمل و نقل قابل مشاهده است. ببینید که چه کسی این پیشنهاد شده، با نام کاربری و رمز عبور خود را و یا ثبت نام در سایت.

ثبت نام
ورودGet it on Google Play