کامیون برای حمل و نقل خارجی ترکیه به قزاقستان

پیشنهاد حمل و نقل بین المللی با کامیون به روز شده در بورس حمل و نقل قبل از 8 ماه ها

این پیشنهاد تغییر پیدا کرده و یا دیگر موجود نیست


مبدا بارگیری

ترکیه
۳۵ İzmir

تاریخ بارگیری: بارگذاری می شود


مقصد تخلیه بار

قزاقستان
۰۳ Aqtöbe


جزئیات کامیون

Shipment: Fulltruck load

کامیون: کانتین چادری

وزن: 24 ton

طول: 13.6

حجم: 105 cub.


اعتبار این پیشنهاد

:اعتبار تا ۱۳۹۸-۰۹-۰۱

سوال

سوال برای پیشنهاد № 2135108تاریخ بارگیری 15.11.2019از Turkey-35-İzmir بهKazakhstan-03-Aqtöbe

لیست افراد

Georgia
شرکت حمل و نقل کریر
اطلاعات در مورد شرکت منتشر شده مناقصه تنها برای کاربران ثبت نام از بازار حمل و نقل قابل مشاهده است. ببینید که چه کسی این پیشنهاد شده، با نام کاربری و رمز عبور خود را و یا ثبت نام در سایت.

ثبت نام
ورودGet it on Google Play