بار برای حمل و نقل داخلی ترکیه

پیشنهاد حمل و نقل داخلی برای حمل و نقل بار به روز شده در بورس حمل و نقل قبل از 3 روز ها

این پیشنهاد تغییر پیدا کرده و یا دیگر موجود نیست


مبدا بارگیری

ترکیه / Istanbul
۳۴۸۹۹ Pendik

تاریخ بارگیری: آماده


مقصد تخلیه بار

ترکیه
۰۶ Ankara


جزئیات کامیون

Shipment: FTL

کامیون: کانتین چادری

وزن: 26 ton

Type: On Pallets

طول: 13.6

حجم:


اعتبار این پیشنهاد

:اعتبار تا ۱۴۰۰-۰۱-۲۶

:مجموع فاصله ۴۱۴ km.
نقشه
سوال

سوال برای پیشنهاد № 2877267تاریخ بارگیری 08.04.2021از Turkey-34899-Istanbul Pendik بهTurkey-06-Ankara

لیست افراد

Turkey
شرکت حمل و نقل کریر
اطلاعات در مورد شرکت منتشر شده مناقصه تنها برای کاربران ثبت نام از بازار حمل و نقل قابل مشاهده است. ببینید که چه کسی این پیشنهاد شده، با نام کاربری و رمز عبور خود را و یا ثبت نام در سایت.

ثبت نام
ورودGet it on Google Play