بار برای حمل و نقل داخلی ترکیه

پیشنهاد حمل و نقل داخلی برای حمل و نقل بار به روز شده در بورس حمل و نقل قبل از 1 سال

این پیشنهاد تغییر پیدا کرده و یا دیگر موجود نیست


مبدا بارگیری

ترکیه
۳۴ İstanbul

تاریخ بارگیری: بارگذاری می شود


مقصد تخلیه بار

ترکیه
۳۳ Mersin (İçel)


جزئیات کامیون

Shipment: FTL

کامیون: کانتین چادری

وزن: 12 ton

Type: On Pallets

طول: 13.6

حجم: 100 cub.


اعتبار این پیشنهاد

:اعتبار تا ۱۳۹۸-۰۲-۳۰

اطلاعات اضافی

ödeme peşin


:مجموع فاصله ۹۴۲ km.
نقشه
سوال

سوال برای پیشنهاد № 1781713تاریخ بارگیری 15.05.2019از Turkey-34-İstanbul بهTurkey-33-Mersin (İçel)

لیست افراد

Turkey
شرکت حمل و نقل کریر
اطلاعات در مورد شرکت منتشر شده مناقصه تنها برای کاربران ثبت نام از بازار حمل و نقل قابل مشاهده است. ببینید که چه کسی این پیشنهاد شده، با نام کاربری و رمز عبور خود را و یا ثبت نام در سایت.

ثبت نام
ورودGet it on Google Play