کامیون برای حمل و نقل خارجی ترکیه به صربستان

پیشنهاد حمل و نقل بین المللی با کامیون به روز شده در بورس حمل و نقل قبل از 4 روز ها


مبدا بارگیری

ترکیه
۳۴ İstanbul

تاریخ بارگیری: آماده


مقصد تخلیه بار

صربستان
۱۰ Pristina


جزئیات کامیون

Shipment: Fulltruck load

کامیون: کانتین چادری با ارتفاع ۳ متر

وزن: 24 ton

طول: 13.6

حجم: 105 cub.


اعتبار این پیشنهاد

:اعتبار تا ۱۴۰۰-۰۱-۲۵

سوال

سوال برای پیشنهاد № 2877188تاریخ بارگیری 08.04.2021از Turkey-34-İstanbul بهSerbia-10-Pristina

لیست افراد

Macedonia

اطلاعات در مورد شرکت منتشر شده مناقصه تنها برای کاربران ثبت نام از بازار حمل و نقل قابل مشاهده است. ببینید که چه کسی این پیشنهاد شده، با نام کاربری و رمز عبور خود را و یا ثبت نام در سایت.

ثبت نام
ورودGet it on Google Play