کامیون برای حمل و نقل خارجی ترکیه به رومانی

پیشنهاد حمل و نقل بین المللی با کامیون به روز شده در بورس حمل و نقل قبل از 5 ماه ها

این پیشنهاد تغییر پیدا کرده و یا دیگر موجود نیست


مبدا بارگیری

ترکیه
۳۴ İstanbul

تاریخ بارگیری: بارگذاری می شود


مقصد تخلیه بار

رومانی
۲۰ Craiova


جزئیات کامیون

کامیون: کانتین چادری

وزن:

طول:

حجم:


اعتبار این پیشنهاد

:اعتبار تا ۱۴۰۰-۱۰-۲۳

سوال

سوال برای پیشنهاد № 3397423تاریخ بارگیری 12.01.2022از Turkey-34-İstanbul بهRomania-20-Craiova

لیست افراد

Turkey
شرکت حمل و نقل کریر
اطلاعات در مورد شرکت منتشر شده مناقصه تنها برای کاربران ثبت نام از بازار حمل و نقل قابل مشاهده است. ببینید که چه کسی این پیشنهاد شده، با نام کاربری و رمز عبور خود را و یا ثبت نام در سایت.

ثبت نام
ورودGet it on Google Play