;شماره بار مبدا بارگیری TR ترکیه 34 Istanbul, مقصد تخلیه بار MK مقدونیه Macedonia. کامیون: کانتین چادری با ارتفاع ۳ متر

بستن

:مجموع فاصله