بار برای حمل و نقل داخلی ترکیه

پیشنهاد حمل و نقل داخلی برای حمل و نقل بار به روز شده در بورس حمل و نقل قبل از 5 ماه ها

این پیشنهاد تغییر پیدا کرده و یا دیگر موجود نیست


مبدا بارگیری

ترکیه
۳۱ Hatay

تاریخ بارگیری: بارگذاری می شود


مقصد تخلیه بار

ترکیه
۱۷ Çanakkale


جزئیات کامیون

Shipment: Fulltruck load

کامیون: کانتین چادری

وزن: 24 ton

Type: Personal possessions

طول: 13.6

حجم:


اعتبار این پیشنهاد

:اعتبار تا ۱۳۹۸-۰۶-۲۸

:مجموع فاصله ۱,۲۶۴ km.
نقشه
سوال

سوال برای پیشنهاد № 2018554تاریخ بارگیری 16.09.2019از Turkey-31-Hatay بهTurkey-17-Çanakkale

لیست افراد

Turkey

اطلاعات در مورد شرکت منتشر شده مناقصه تنها برای کاربران ثبت نام از بازار حمل و نقل قابل مشاهده است. ببینید که چه کسی این پیشنهاد شده، با نام کاربری و رمز عبور خود را و یا ثبت نام در سایت.

ثبت نام
ورودGet it on Google Play