کامیون برای حمل و نقل خارجی ترکیه به مجارستان

پیشنهاد حمل و نقل بین المللی با کامیون به روز شده در بورس حمل و نقل قبل از 1 ماه

این پیشنهاد تغییر پیدا کرده و یا دیگر موجود نیست


مبدا بارگیری

ترکیه
۲۷ Gaziantep

تاریخ بارگیری: بارگذاری می شود


مقصد تخلیه بار

مجارستان
۱۰ Budapest


جزئیات کامیون

Shipment: Fulltruck load

کامیون: کانتین چادری

وزن: 24 ton

طول: 13.6

حجم:


اعتبار این پیشنهاد

:اعتبار تا ۱۳۹۸-۰۳-۲۹

سوال

سوال برای پیشنهاد № 1833291تاریخ بارگیری 13.06.2019از Turkey-27-Gaziantep بهHungary-10-Budapest

لیست افراد

Turkey

اطلاعات در مورد شرکت منتشر شده مناقصه تنها برای کاربران ثبت نام از بازار حمل و نقل قابل مشاهده است. ببینید که چه کسی این پیشنهاد شده، با نام کاربری و رمز عبور خود را و یا ثبت نام در سایت.

ثبت نام
ورودGet it on Google Play