بار برای حمل و نقل داخلی ترکیه به اتریش

پیشنهاد حمل و نقل بین المللی برای حمل و نقل بار به روز شده در بورس حمل و نقل قبل از 9 ماه ها

این پیشنهاد تغییر پیدا کرده و یا دیگر موجود نیست


مبدا بارگیری

ترکیه / Bursa
۱۶۴۰۲ İnegöl

تاریخ بارگیری: بارگذاری می شود


مقصد تخلیه بار

اتریش
۵۰ Salzburg


جزئیات کامیون

Shipment: FTL

کامیون: کانتین چادری

وزن: 24 ton

Type: On Pallets

طول: 13.6

حجم: 100 cub.


اعتبار این پیشنهاد

:اعتبار تا ۱۳۹۷-۰۸-۲۲

سوال

سوال برای پیشنهاد № 1420155تاریخ بارگیری 08.11.2018از Turkey-16402-Bursa İnegöl بهAustria-50-Salzburg

لیست افراد

Turkey
شرکت حمل و نقل کریر
اطلاعات در مورد شرکت منتشر شده مناقصه تنها برای کاربران ثبت نام از بازار حمل و نقل قابل مشاهده است. ببینید که چه کسی این پیشنهاد شده، با نام کاربری و رمز عبور خود را و یا ثبت نام در سایت.

ثبت نام
ورودGet it on Google Play