بار برای حمل و نقل داخلی ترکیه

پیشنهاد حمل و نقل داخلی برای حمل و نقل بار به روز شده در بورس حمل و نقل قبل از 5 روز ها

این پیشنهاد تغییر پیدا کرده و یا دیگر موجود نیست


مبدا بارگیری

ترکیه / Bursa
۱۶۲۸۵ Nilüfer

تاریخ بارگیری: آماده


مقصد تخلیه بار

ترکیه / Kutahya
۴۳۳۰۰ Tavşanlı


جزئیات کامیون

Shipment: FTL 7 m.

کامیون: Truck over 7.5t

وزن: 6 ton

Type: On Pallets

طول: 8

حجم:


اعتبار این پیشنهاد

:اعتبار تا ۱۴۰۰-۰۱-۲۶

:مجموع فاصله ۱۵۸ km.
نقشه
سوال

سوال برای پیشنهاد № 2877269تاریخ بارگیری 09.04.2021از Turkey-16285-Bursa Nilüfer بهTurkey-43300-Kutahya Tavşanlı

لیست افراد

Turkey
شرکت حمل و نقل کریر
اطلاعات در مورد شرکت منتشر شده مناقصه تنها برای کاربران ثبت نام از بازار حمل و نقل قابل مشاهده است. ببینید که چه کسی این پیشنهاد شده، با نام کاربری و رمز عبور خود را و یا ثبت نام در سایت.

ثبت نام
ورودGet it on Google Play