کامیون برای حمل و نقل داخلی ترکیه

پیشنهاد حمل و نقل داخلی با کامیون به روز شده در بورس حمل و نقل قبل از 10 ماه ها

این پیشنهاد تغییر پیدا کرده و یا دیگر موجود نیست


مبدا بارگیری

ترکیه
۱۶ Bursa

تاریخ بارگیری: بارگذاری می شود


مقصد تخلیه بار

ترکیه
۳۷ Kastamonu


جزئیات کامیون

کامیون: تانکر مخصوص

وزن:

طول:

حجم:


اعتبار این پیشنهاد

:اعتبار تا ۱۳۹۷-۰۸-۱۸

سوال

سوال برای پیشنهاد № 1420168تاریخ بارگیری 08.11.2018از Turkey-16-Bursa بهTurkey-37-Kastamonu

لیست افراد

Turkey
شرکت حمل و نقل کریر
اطلاعات در مورد شرکت منتشر شده مناقصه تنها برای کاربران ثبت نام از بازار حمل و نقل قابل مشاهده است. ببینید که چه کسی این پیشنهاد شده، با نام کاربری و رمز عبور خود را و یا ثبت نام در سایت.

ثبت نام
ورودGet it on Google Play