کامیون برای حمل و نقل داخلی ترکیه

پیشنهاد حمل و نقل داخلی با کامیون به روز شده در بورس حمل و نقل قبل از 10 ماه ها

این پیشنهاد تغییر پیدا کرده و یا دیگر موجود نیست


مبدا بارگیری

ترکیه
۱۵ Burdur

تاریخ بارگیری: بارگذاری می شود


مقصد تخلیه بار

ترکیه
۴۱ Kocaeli


جزئیات کامیون

کامیون: Short Trailer

وزن:

طول:

حجم:


اعتبار این پیشنهاد

:اعتبار تا ۱۳۹۸-۰۶-۲۱

اطلاعات اضافی

Kısa dorse 8.60 DAMPER


سوال

سوال برای پیشنهاد № 2015977تاریخ بارگیری 11.09.2019از Turkey-15-Burdur بهTurkey-41-Kocaeli

لیست افراد

Turkey
شرکت حمل و نقل کریر
اطلاعات در مورد شرکت منتشر شده مناقصه تنها برای کاربران ثبت نام از بازار حمل و نقل قابل مشاهده است. ببینید که چه کسی این پیشنهاد شده، با نام کاربری و رمز عبور خود را و یا ثبت نام در سایت.

ثبت نام
ورودGet it on Google Play