بار برای حمل و نقل داخلی ترکیه به مقدونیه

پیشنهاد حمل و نقل بین المللی برای حمل و نقل بار به روز شده در بورس حمل و نقل قبل از 2 ماه ها

این پیشنهاد تغییر پیدا کرده و یا دیگر موجود نیست


مبدا بارگیری

ترکیه / Bilecik
۱۱۰۰۰ Bilecik

تاریخ بارگیری: بارگذاری می شود


مقصد تخلیه بار

مقدونیه / Prilep
۷۵۰۰ Prilep


جزئیات کامیون

Shipment: Fulltruck load

کامیون: کانتین چادری

وزن: 24 ton

Type: On Pallets

طول: 13.6

حجم:


اعتبار این پیشنهاد

:اعتبار تا ۱۴۰۱-۰۳-۰۳

:مجموع فاصله ۹۸۷ km.
نقشه
سوال

سوال برای پیشنهاد № 3570843تاریخ بارگیری 18.05.2022از Turkey-11000-Bilecik Bilecik بهMacedonia-7500-Prilep Prilep

لیست افراد

Macedonia

اطلاعات در مورد شرکت منتشر شده مناقصه تنها برای کاربران ثبت نام از بازار حمل و نقل قابل مشاهده است. ببینید که چه کسی این پیشنهاد شده، با نام کاربری و رمز عبور خود را و یا ثبت نام در سایت.

ثبت نام
ورودGet it on Google Play