بار برای حمل و نقل داخلی ترکیه

پیشنهاد حمل و نقل داخلی برای حمل و نقل بار به روز شده در بورس حمل و نقل قبل از 6 ماه ها

این پیشنهاد تغییر پیدا کرده و یا دیگر موجود نیست


مبدا بارگیری

ترکیه / Ankara
۰۶۸۵۰ Hasanoğlan

تاریخ بارگیری: بارگذاری می شود


مقصد تخلیه بار

ترکیه
۳۸ Kayseri


جزئیات کامیون

Shipment: Dumper

کامیون: Short Trailer

وزن: 20 ton

Type: On Pallets

طول: 13.6

حجم: 55 cub.


اعتبار این پیشنهاد

:اعتبار تا ۱۳۹۸-۰۲-۳۰

:مجموع فاصله ۲۹۱ km.
نقشه
سوال

سوال برای پیشنهاد № 1781679تاریخ بارگیری 18.05.2019از Turkey-06850-Ankara Hasanoğlan بهTurkey-38-Kayseri

لیست افراد

Turkey
شرکت حمل و نقل کریر
اطلاعات در مورد شرکت منتشر شده مناقصه تنها برای کاربران ثبت نام از بازار حمل و نقل قابل مشاهده است. ببینید که چه کسی این پیشنهاد شده، با نام کاربری و رمز عبور خود را و یا ثبت نام در سایت.

ثبت نام
ورودGet it on Google Play