بار برای حمل و نقل داخلی ترکیه

پیشنهاد حمل و نقل داخلی برای حمل و نقل بار به روز شده در بورس حمل و نقل قبل از 1 سال

این پیشنهاد تغییر پیدا کرده و یا دیگر موجود نیست


مبدا بارگیری

ترکیه / Afyon
۰۳۶۰۰ Emirdağ

تاریخ بارگیری: بارگذاری می شود


مقصد تخلیه بار

ترکیه
۰۱ Adana


جزئیات کامیون

Shipment: FTL 7 m.

کامیون: کامیونت چادری

وزن: 9 ton

Type: Machinery

طول: 8

حجم:


اعتبار این پیشنهاد

:اعتبار تا ۱۳۹۸-۰۳-۰۱

:مجموع فاصله ۵۷۳ km.
نقشه
سوال

سوال برای پیشنهاد № 1781673تاریخ بارگیری 16.05.2019از Turkey-03600-Afyon Emirdağ بهTurkey-01-Adana

لیست افراد

Turkey
شرکت حمل و نقل کریر
اطلاعات در مورد شرکت منتشر شده مناقصه تنها برای کاربران ثبت نام از بازار حمل و نقل قابل مشاهده است. ببینید که چه کسی این پیشنهاد شده، با نام کاربری و رمز عبور خود را و یا ثبت نام در سایت.

ثبت نام
ورودGet it on Google Play