بار برای حمل و نقل داخلی ترکیه

پیشنهاد حمل و نقل داخلی برای حمل و نقل بار به روز شده در بورس حمل و نقل قبل از 7 ماه ها

این پیشنهاد تغییر پیدا کرده و یا دیگر موجود نیست


مبدا بارگیری

ترکیه
۰۳ Afyon

تاریخ بارگیری: بارگذاری می شود


مقصد تخلیه بار

ترکیه
۲۳ Elâzığ


جزئیات کامیون

Shipment: FTL

کامیون: تانکر مخصوص

وزن: 26 ton

Type: On Pallets

طول: 13.6

حجم: 100 cub.


اعتبار این پیشنهاد

:اعتبار تا ۱۳۹۸-۰۷-۲۲

:مجموع فاصله ۹۵۱ km.
نقشه
سوال

سوال برای پیشنهاد № 2073098تاریخ بارگیری 09.10.2019از Turkey-03-Afyon بهTurkey-23-Elâzığ

لیست افراد

Turkey
شرکت حمل و نقل کریر
اطلاعات در مورد شرکت منتشر شده مناقصه تنها برای کاربران ثبت نام از بازار حمل و نقل قابل مشاهده است. ببینید که چه کسی این پیشنهاد شده، با نام کاربری و رمز عبور خود را و یا ثبت نام در سایت.

ثبت نام
ورودGet it on Google Play