کامیون برای حمل و نقل داخلی ترکیه

پیشنهاد حمل و نقل داخلی با کامیون به روز شده در بورس حمل و نقل قبل از 4 ماه ها

این پیشنهاد تغییر پیدا کرده و یا دیگر موجود نیست


مبدا بارگیری

ترکیه
۰۱ Adana

تاریخ بارگیری: بارگذاری می شود


مقصد تخلیه بار

ترکیه
۵۴ Sakarya


جزئیات کامیون

کامیون: تانکر مخصوص

وزن:

طول:

حجم:


اعتبار این پیشنهاد

:اعتبار تا ۱۳۹۷-۰۹-۱۶

سوال

سوال برای پیشنهاد № 1472573تاریخ بارگیری 06.12.2018از Turkey-01-Adana بهTurkey-54-Sakarya

لیست افراد

Turkey
شرکت حمل و نقل کریر
اطلاعات در مورد شرکت منتشر شده مناقصه تنها برای کاربران ثبت نام از بازار حمل و نقل قابل مشاهده است. ببینید که چه کسی این پیشنهاد شده، با نام کاربری و رمز عبور خود را و یا ثبت نام در سایت.

ثبت نام
ورودGet it on Google Play