بار برای حمل و نقل داخلی اسلوونی به آلبانی

پیشنهاد حمل و نقل بین المللی برای حمل و نقل بار به روز شده در بورس حمل و نقل قبل از 2 ماه ها

این پیشنهاد تغییر پیدا کرده و یا دیگر موجود نیست


مبدا بارگیری

اسلوونی / Ljubljana
۱۲۳۰ Domžale

تاریخ بارگیری: بارگذاری می شود


مقصد تخلیه بار

آلبانی / Tirana
۱۰۰۱ Tiranë


جزئیات کامیون

Shipment: Fulltruck load

کامیون: کانتین چادری

وزن: 24 ton

Type: On Pallets

طول: 13.6

حجم:


اعتبار این پیشنهاد

:اعتبار تا ۱۳۹۹-۰۱-۱۴

:مجموع فاصله ۹۳۹ km.
نقشه
سوال

سوال برای پیشنهاد № 2361883تاریخ بارگیری 27.03.2020از Slovenia-1230-Ljubljana Domžale بهAlbania-1001-Tirana Tiranë

لیست افراد

Macedonia

اطلاعات در مورد شرکت منتشر شده مناقصه تنها برای کاربران ثبت نام از بازار حمل و نقل قابل مشاهده است. ببینید که چه کسی این پیشنهاد شده، با نام کاربری و رمز عبور خود را و یا ثبت نام در سایت.

ثبت نام
ورودGet it on Google Play