بار برای حمل و نقل داخلی صربستان

پیشنهاد حمل و نقل داخلی برای حمل و نقل بار به روز شده در بورس حمل و نقل قبل از 5 ماه ها

این پیشنهاد تغییر پیدا کرده و یا دیگر موجود نیست


مبدا بارگیری

صربستان / Kruševac
۳۷۰۰۰ Kruševac

تاریخ بارگیری: بارگذاری می شود


مقصد تخلیه بار

صربستان / Zrenjanin
۲۳۳۰۰ Kikinda


جزئیات کامیون

Shipment: Fulltruck load

کامیون: کانتین چادری

وزن: 24 ton

Type: On Pallets

طول: 13.6

حجم:


اعتبار این پیشنهاد

:اعتبار تا ۱۳۹۸-۰۳-۱۰

:مجموع فاصله ۷۲۴ km.
نقشه
سوال

سوال برای پیشنهاد № 1783119تاریخ بارگیری 16.05.2019از Serbia-37000-Kruševac Kruševac بهSerbia-23300-Zrenjanin Kikinda

لیست افراد

Serbia

اطلاعات در مورد شرکت منتشر شده مناقصه تنها برای کاربران ثبت نام از بازار حمل و نقل قابل مشاهده است. ببینید که چه کسی این پیشنهاد شده، با نام کاربری و رمز عبور خود را و یا ثبت نام در سایت.

ثبت نام
ورودGet it on Google Play