بار برای حمل و نقل داخلی صربستان به مقدونیه

پیشنهاد حمل و نقل بین المللی برای حمل و نقل بار به روز شده در بورس حمل و نقل قبل از 11 ماه ها

این پیشنهاد تغییر پیدا کرده و یا دیگر موجود نیست


مبدا بارگیری

صربستان / Kragujevac
۳۴۲۲۰ Lapovo (Selo)

تاریخ بارگیری: بارگذاری می شود


مقصد تخلیه بار

مقدونیه / Kocani
۲۳۲۶ Pehčevo


جزئیات کامیون

Shipment: Fulltruck load

کامیون: کانتین چادری

وزن: 24 ton

Type: On Pallets

طول: 13.6

حجم:


اعتبار این پیشنهاد

:اعتبار تا ۱۳۹۸-۰۴-۱۲

:مجموع فاصله ۴۴۰ km.
نقشه
سوال

سوال برای پیشنهاد № 1864098تاریخ بارگیری 27.06.2019از Serbia-34220-Kragujevac Lapovo (Selo) بهMacedonia-2326-Kocani Pehčevo

لیست افراد

Serbia

اطلاعات در مورد شرکت منتشر شده مناقصه تنها برای کاربران ثبت نام از بازار حمل و نقل قابل مشاهده است. ببینید که چه کسی این پیشنهاد شده، با نام کاربری و رمز عبور خود را و یا ثبت نام در سایت.

ثبت نام
ورودGet it on Google Play