بار برای حمل و نقل داخلی صربستان

پیشنهاد حمل و نقل داخلی برای حمل و نقل بار به روز شده در بورس حمل و نقل قبل از 27 روز ها

این پیشنهاد تغییر پیدا کرده و یا دیگر موجود نیست


مبدا بارگیری

صربستان / Užice
۳۱۲۶۰ Kosjerić (Varoš)

تاریخ بارگیری: بارگذاری می شود


مقصد تخلیه بار

صربستان / Čačak
۳۲۰۰۰ Klina


جزئیات کامیون

Shipment: Fulltruck load

کامیون: کانتین چادری

وزن: 24 ton

Type: On Pallets

طول: 13.6

حجم:


اعتبار این پیشنهاد

:اعتبار تا ۱۳۹۸-۰۵-۰۴

:مجموع فاصله ۲۹۸ km.
نقشه
سوال

سوال برای پیشنهاد № 1916133تاریخ بارگیری 22.07.2019از Serbia-31260-Užice Kosjerić (Varoš) بهSerbia-32000-Čačak Klina

لیست افراد

Serbia

اطلاعات در مورد شرکت منتشر شده مناقصه تنها برای کاربران ثبت نام از بازار حمل و نقل قابل مشاهده است. ببینید که چه کسی این پیشنهاد شده، با نام کاربری و رمز عبور خود را و یا ثبت نام در سایت.

ثبت نام
ورودGet it on Google Play