بار برای حمل و نقل داخلی صربستان

پیشنهاد حمل و نقل داخلی برای حمل و نقل بار به روز شده در بورس حمل و نقل قبل از 1 سال

این پیشنهاد تغییر پیدا کرده و یا دیگر موجود نیست


مبدا بارگیری

صربستان / Subotica
۲۴۳۵۱ Novo Orahovo

تاریخ بارگیری: بارگذاری می شود


مقصد تخلیه بار

صربستان / Sombor
۲۵۲۵۵ Karavukovo


جزئیات کامیون

Shipment: Fulltruck load

کامیون: کانتین چادری

وزن: 24 ton

Type: On Pallets

طول: 13.6

حجم:


اعتبار این پیشنهاد

:اعتبار تا ۱۳۹۷-۰۱-۰۴

سوال

سوال برای پیشنهاد № 934199تاریخ بارگیری 23.03.2018از Serbia-24351-Subotica Novo Orahovo بهSerbia-25255-Sombor Karavukovo

لیست افراد

Serbia

اطلاعات در مورد شرکت منتشر شده مناقصه تنها برای کاربران ثبت نام از بازار حمل و نقل قابل مشاهده است. ببینید که چه کسی این پیشنهاد شده، با نام کاربری و رمز عبور خود را و یا ثبت نام در سایت.

ثبت نام
ورود



Get it on Google Play