بار برای حمل و نقل داخلی صربستان

پیشنهاد حمل و نقل داخلی برای حمل و نقل بار به روز شده در بورس حمل و نقل قبل از 5 ماه ها

این پیشنهاد تغییر پیدا کرده و یا دیگر موجود نیست


مبدا بارگیری

صربستان / Sremska Mitrovica
۲۲۳۱۴ Krnješevci

تاریخ بارگیری: بارگذاری می شود


مقصد تخلیه بار

صربستان / Kruševac
۳۷۰۰۰ Kruševac


جزئیات کامیون

Shipment: Fulltruck load

کامیون: کانتین چادری

وزن: 24 ton

Type: On Pallets

طول: 13.6

حجم:


اعتبار این پیشنهاد

:اعتبار تا ۱۳۹۸-۰۶-۲۶

:مجموع فاصله ۵۷۲ km.
نقشه
سوال

سوال برای پیشنهاد № 2015953تاریخ بارگیری 12.09.2019از Serbia-22314-Sremska Mitrovica Krnješevci بهSerbia-37000-Kruševac Kruševac

لیست افراد

Serbia

اطلاعات در مورد شرکت منتشر شده مناقصه تنها برای کاربران ثبت نام از بازار حمل و نقل قابل مشاهده است. ببینید که چه کسی این پیشنهاد شده، با نام کاربری و رمز عبور خود را و یا ثبت نام در سایت.

ثبت نام
ورودGet it on Google Play