بار برای حمل و نقل داخلی صربستان

پیشنهاد حمل و نقل داخلی برای حمل و نقل بار به روز شده در بورس حمل و نقل قبل از 1 سال

این پیشنهاد تغییر پیدا کرده و یا دیگر موجود نیست


مبدا بارگیری

صربستان / Sremska Mitrovica
۲۲۳۱۰ Šimanovci

تاریخ بارگیری: بارگذاری می شود


مقصد تخلیه بار

صربستان / Novi Sad
۲۱۴۷۰ Bački Petrovac


جزئیات کامیون

Shipment: Fulltruck load

کامیون: کانتین چادری

وزن: 24 ton

Type: On Pallets

طول: 13.6

حجم:


اعتبار این پیشنهاد

:اعتبار تا ۱۳۹۷-۰۱-۱۰

سوال

سوال برای پیشنهاد № 934262تاریخ بارگیری 26.03.2018از Serbia-22310-Sremska Mitrovica Šimanovci بهSerbia-21470-Novi Sad Bački Petrovac

لیست افراد

Serbia

اطلاعات در مورد شرکت منتشر شده مناقصه تنها برای کاربران ثبت نام از بازار حمل و نقل قابل مشاهده است. ببینید که چه کسی این پیشنهاد شده، با نام کاربری و رمز عبور خود را و یا ثبت نام در سایت.

ثبت نام
ورودGet it on Google Play